Word vrijwilliger

Bekijk Ruth Jacott haar boodschap aan alle VPTZ-vrijwilligers in Nederland:

De vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) zijn ‘gewone’ mensen die hier bewust en gemotiveerd voor hebben gekozen. Met hun levenservaring en praktische scholing hopen ze anderen te kunnen helpen bij de aandacht die ernstig zieke patiënten nodig hebben in hun laatste levensfase.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor aan de terminaal zieke, maar ook aan de mantelzorger. Met hun aanwezigheid krijgen de mantelzorgers de gelegenheid een beetje op adem te komen, er even uit te gaan of gewoon hun verhaal te doen. De vrijwilliger kan ook ’s nachts bij de terminaal zieke waken, zodat de mantelzorgers aan rust toe komen.

Aandacht voor patiënt en mantelzorger
Naast de extra handen aan het bed is de vrijwilliger vaak een vertrouwenspersoon van de patiënt, bij wie soms gemakkelijker het hart wordt uitgestort dan bij een familielid. Juist een vrijwilliger kan in deze rol een belangrijke rol vervullen, door rust te brengen bij de patiënt en te luisteren.

Nieuwe vrijwilligers worden door ons opgeleid.

Zou u vrijwilliger willen zijn? 
Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via tel.nr. 06-55790271 of per e-mail: info@vptznoordlimburg.nl. Een brief kan ook.  Ons kantooradres is: Coordinator VPTZ NNL,  Hospice Zenit, Hoenderstraat 95E 5801CJ Venray

De vrijwilligers worden ingezet in ons werkgebied binnen de gemeentes Gennep, Bergen, Venray en Horst aan de Maas. Wilt u nadere informatie, aarzel dan niet om via een van de bovengenoemde adressen contact met ons op te nemen.