Veel gestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan de inzet van de vrijwilligers van VPTZ?
U kunt gratis van onze diensten gebruik maken. Dit betekent echter niet, dat onze organisatie niets kost.
Als u ons werk wilt steunen, is een gift altijd welkom op bankrekeningnummer IBAN: NL 25 RABO 0148174574 van de Rabobank onder vermelding van ‘Vrienden van de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg’.

Hoe en wanneer zijn de coördinatoren bereikbaar?
De coördinatoren zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur op:  06-55 790 271.
Buiten deze uren kan een voicemailbericht worden ingesproken. Bij actuele inzetsituaties of spoedgevallen wordt hierop direct gereageerd. In andere gevallen wordt binnen kantooruren gereageerd.

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?
Deskundigheid en kwaliteit van de vrijwilligers staan bij de VPTZ hoog in het vaandel. Landelijk zijn er kwaliteitseisen vastgesteld die geschreven zijn vanuit het oogpunt van de cliënt. De vrijwilligers van de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg werken volgens deze landelijke kwaliteitsrichtlijnen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden hulp. De VPTZ Noordelijk Noord-Limburg hanteert hiervoor een eigen klachtenregeling die gebaseerd is op de uitgangspunten van de VPTZ Nederland. Als u samen met de regionale VPTZ-organisatie het verschil van mening niet kunt oplossen, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling. Dit kan betekenen dat een onafhankelijk klachtencommissie wordt gevraagd een uitspraak te doen in het geschil.