Onze hulp inschakelen

Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn, ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. Onze vrijwilligers kunnen in zo’n situatie hulp bieden. Zij nemen geen taken van de professionele zorg over, maar bieden daar waar nodig ondersteuning zodat de mantelzorger tijdelijk ontlast wordt.

De vraag om ondersteuning kan langs diverse wegen bij ons binnenkomen. Rechtstreeks door de cliënt of mantelzorger, of via andere zorgverleners zoals de huisarts, thuiszorg, ziekenhuis of maatschappelijk werk. De coördinatoren zijn bereikbaar op 06 – 55790271.

Na de aanvraag voor ondersteuning, brengt de coördinator een kennismakingsbezoek aan de cliënt en zijn mantelzorger(s) om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Indien er sprake is van een spoedeisende situatie kan meestal direct een vrijwilliger worden ingezet. De ideale situatie is dat de cliënt zelf de regie kan voeren over de zorgverlening, dus dat de cliënt zelf aangeeft wat hij wil, wanneer en op welke manier. Meestal is het zo dat de cliënt in samenspraak met de mantelzorg de zorgvraag met de coördinator afstemt. Vervolgens gaat de coördinator aan de slag om passende vrijwilligers in te roosteren. Getracht wordt om zo min mogelijk verschillende vrijwilligers bij een cliënt in te zetten.