Ons aanbod

De meeste mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving worden verzorgd en sterven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare maar zware taak, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke dingen niet toe. Het idee dat er op korte termijn hulp beschikbaar is, is vaak al een geruststellende gedachte op zich.

Onze vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning op momenten dat daar behoefte aan is, aan de stervende én aan de naasten. Dit kan zowel ’s nachts als overdag. Zij bieden hulp bij u thuis.

Opgeleide vrijwilligers
Alle vrijwilligers hebben de introductiecursus VPTZ gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Samenwerking
Wij werken samen met diverse zorgaanbieders, zoals thuiszorgorganisaties en huisartsen. Samen streven we ernaar de hulpvraag zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Uitgangspunt is dat de vrijwillige zorg van de VPTZ aanvullend is op de reguliere zorg.
In Noord-Limburg zijn nog twee andere VPTZ-organisaties actief. De VPTZ Venlo verzorgt de hulpvragen in de gemeentes Venlo en Beesel. De VPTZ Peel en Maashttps://www.levenronddedood.nl/ verzorgt de aanvragen in de gemeente Peel en Maas. Deze drie organisaties voeren regelmatig overleg en daar waar mogelijk stemmen zij hun activiteiten op elkaar af.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio, met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.  VPTZ Noordelijk Noord-Limburg is bij het netwerk aangesloten.