ANBI-geregistreerd

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg – Vrienden van- staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een algemeen nut beogende instelling, wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Het is mogelijk geld te schenken of na te laten met een extra belastingvoordeel, omdat het als een extra giftenaftrek geldt. Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaande benodigde gegevens.

Naam
VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, vrienden van
RSIN: 806440399

Contactgegevens
VPTZ Noordelijk Noord-Limburg
p/a  Hertog van Gelresingel 36, 5961 TB Horst

E-mail
info@vptznoordlimburg.nl

De coördinatoren zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 06-55790271.

Doelstelling
Zie site onder ‘VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

Bestuur:
Mevr. W.Boersma-Slütter, voorzitter
Dhr. H. de Bruijn, bestuurslid
Mevr. M. Dings, bestuurslid
Dhr. J. de Meijer, secretaris
Dhr. W. Kapteijns, penningmeester

Beloningsbeleid
De VPTZ Noordelijk Noord-Limburg functioneert door middel van vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen andere beloning  dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Deze zijn te lezen in jaarverslag-2018.