Hoe kunt u ons steunen?

Wij willen er zijn voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning bij mensen thuis. De organisatie komt voort uit particulier initiatief en wordt ondersteund door een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast is de organisatie afhankelijk van fondsen, giften en donaties.

Uw bijdrage wordt in beginsel gebruikt voor extra activiteiten ten behoeve van onze vrijwilligers, bijvoorbeeld het aanhouden van een eigen bibliotheek (over onderwerpen die gerelateerd zijn het werk van VPTZ). Maar ook de kosten voor sprekers en/of opleidingen die als extra permanente educatie kunnen worden gezien. Ook het jaarlijks uitje van onze vrijwilligers kan hieruit betaald worden

Het bestuur van Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord-Limburg wordt gevormd door het bestuur van de Stichting VPTZ NNL.

Wilt u onze organisatie financieel steunen, dan kan dat op verschillende manieren:

Eenmalige gift
Uw eenmalige bijdrage is bijzonder welkom op rekening IBAN: NL25RABO0148174574 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord-Limburg.

Donateur
Overweegt u het werk van VPTZ Noordelijk Noord Limburg structureel ondersteunen? U kunt dan donateur van de Stichting worden. Dat kan door u aan te melden via info@vptznoordlimburg.nl of het invullen van het formulier dat u hieronder kunt downloaden.

Schenking
Wij informeren u graag over de mogelijkheden hoe u via een notariële schenkingsakte, een legaat of een testament de stichting kunt steunen.

Fiscaal aftrekbaar
De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord Limburg als ANBI aangemerkt. Hierdoor is uw gift, donatie of schenking binnen de daarvoor gestelde fiscale regels aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Beleidsplan voor de komende jaren.

Om de ondersteuning en hulp van de vrijwilligers beter te laten aansluiten bij de vraag zullen wij een onderzoek doen naar de zorgvragen die cliënten in de toekomst hebben. Wij gaan onderzoeken of andere cliënten groepen, bijv. allochtonen of dementerenden andere zorg behoeven.

Ook zal er een meerjaren scholingsplan voor de vrijwilligers worden opgesteld, waarin deze bevindingen zullen worden verwerkt.

In de toekomst gaan wij onderzoeken hoe wij nog beter kunnen samenwerken met andere organisaties die zorgen voor cliënten in de laatste fase van hun leven.

Samenvatting van het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

In 2018 hebben wij 25 vrijwilligers ingezet voor zorgverlening bij 58 cliënten.

Voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers werden  discussie en scholingsbijeenkomsten gehouden, waaraan alle vrijwilligers deelnamen. Thema’s die aan de orde kwamen waren; Omgaan met onverwacht gedrag in de zorgsituatie, Zingeving en omgaan met sterfelijkheid, Omgaan met rouw en verlies van een dierbare.

De nieuwe vrijwilligers kregen een basisopleiding, gegeven door onze partner organisatie VPTZ Venlo.

Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan en Vrijwilligersbeleid ontwikkeld en vastgesteld en regelingen doorgevoerd vanwege de nieuwe wet AVG.

Balans van baten en lasten over 2018.

Over 2018 heeft de Stichting Vrienden van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg voor een totaal van €3.539 aan donaties ontvangen.

Voor de balans van de stichting Vrienden van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg zie de bijlage

balans 2018

Download

Formulier-Stichting-Vrienden-VPTZ-Noordelijk-Noord-Limburg versie juni 2019

PDF document, 1.93 MB

Balans verantwoording Stichting Vrienden VPTZ Noordelijk Noord Limburg 2018

PDF document, 706.00 kB