Koninklijke onderscheiding voor Leon Dorren, penningmeester VPTZ NNL

Zondag 16 december 2018

Op 14 december 2018 heeft Leon Dorren een koninklijke onderscheiding ontvangen voor de vele jaren vrijwilligerswerk als bestuurder van diverse organisaties. Burgemeester Hans Gillissen reikte hem de onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit op de kerstbijeenkomst van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg NNL. De onderscheiding werd aangevraagd door Hospice Zenith en VPTZ NNL gezamenlijk. Andere organisaties waar Leon voorheen aan het bestuur of Raad van toezicht had deelgenomen hebben de aanvraag mede ondersteund.
De hoge onderscheiding werd toegekend vanwege de omvangrijke en beleidsbepalende bijdrage aan maatschappelijke en culturele organisaties. Leon Dorren is sinds vele jaren penningmeester van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg.
Bij het uitreiken van de onderscheiding tijdens de kerstbijeenkomst van VPTZ waren vertegenwoordigers van de andere organisaties wel aanwezig en uiteraard familie en vrienden van Leon Dorren.