Geslaagd voor cursus vrijwilliger VPTZ in december 2019

Geslaagd
Op woensdagavond 11 december kregen de 14 deelnemers die deel genomen hebben aan de cursus voor vrijwilliger bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg hun verdiende certificaat uitgereikt. Alle vrijwilligers bij VPTZ krijgen een gedegen scholing om hun taak goed te kunnen verrichten. Zij ontlasten de mantelzorger die thuis of in de zorginstelling zorgt voor zijn/haar naaste in de laatste levensfase. Hulp kan plaats vinden overdag, ’s avonds of ’s nachts. De vrijwilliger kan helpen bij kleine verzorgende handelingen, kan wake bij de zieke en vaak is “ er zijn “ al voldoende.
De scholing werd gegeven door Mevr. van Glabbeek die deze cursus zeer gedreven in 10 avonden verzorgde. Er waren 6 deelnemers van VPTZ Venlo en 8 van VPTZ Noordelijk Noord -Limburg . Alle facetten van wat men tegen kan komen als men ingezet wordt als vrijwilliger kwamen aan bod. Ook hoe te handelen en te antwoorden in verschillende omstandigheden werden behandeld. Maar ook dat het belangrijkste is “het aanwezig zijn” , dat is vaak al voldoende. Het is heel bijzonder werk om aanwezig te zijn bij een “vreemde “ in de laatste levensfase, het is vaak heel intiem. Het is voor de vrijwilliger een verrijking, een gunst om dit mee te mogen maken.
Tijdens de cursus komen er ook persoonlijke zaken van de cursist aan bod. Je stelt jezelf open in de wetenschap dat dit toch binnen de groep blijft. Sommige deelnemers vertellen tijdens de cursus privé ervaringen die ze nog nooit eerder aan iemand verteld hebben. Er ontstaat zo een hechte band binnen zo’n groep en er is na de cursus duidelijk behoefte om elkaar weer te ontmoeten.
VPTZ is erg blij met deze nieuwe vrijwilligers. Vooral ook omdat de meesten van deze vrijwilligers nog relatief jong zijn zodat ze nog lang inzetbaar zijn. Ook kan er nu nog beter en meer aan de zorgvraag voldaan worden. Toekomstgericht zal de vraag naar hulp, gezien de vergrijzing, alleen maar toenemen. VPTZ wil daar aan zijn steentje bijdragen. Het werkgebied is de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Bergen en Gennep.
Als u meer wilt weten over VPTZ of als u vrijwilliger wilt worden kijk dan op de website www.vptznoordlimburg. U kunt ook direct contact opnemen met één van de coördinatoren tel. 06-5579021

Woensdag 11 december 2019

Op woensdagavond 11 december kregen de 14 deelnemers die deel genomen hebben aan de cursus voor vrijwilliger bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg hun verdiende certificaat uitgereikt.