Corona virus en inzet vrijwilligers

Medio maart noodzaakte het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM ons om de inzetten van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordelijk Noord-Limburg (VPTZ-NNL) tijdelijk stop te zetten. Inmiddels zijn de richtlijnen van de overheid en het RIVM enigszins verruimd en een aantal vrijwilligers hun werkzaamheden hervatten.
Dit betekent dat we de draad weer oppakken en inzetten doen bij aanvragen waar geen gediagnosticeerde covid-19 bij de zorgvrager en/of de naasten is vastgesteld.

het bestuur en coördinatoren van
VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

Vrijdag 29 mei 2020

Coronaprotocol mei 2020