Corona virus en inzet vrijwilligers

In verband met de verscherping van de richtlijnen van het RIVM inzake de corona besmetting heeft het bestuur de moeilijke maar ook doordachte beslissing genomen om geen risico te nemen en in ieder geval:

vanaf 17 maart 2020 tot nader order geen inzetten meer te verzorgen.

Dit om de kans van besmetting van onze vrijwilligers maar ook voor de kwetsbare cliënten hiermee te minimaliseren.
Wij begrijpen dat dit voor zowel voor cliënten als vrijwilligers veel impact heeft.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, dan laten we dit tijdig weten.

Alvast bedankt voor ieders begrip!
Bij vragen kunt u contact op nemen met de coördinatoren van de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

Mede namens het bestuur,

Monique Janssen en Gerda Janssen
Coördinatoren VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

Dinsdag 5 mei 2020