De vrijwilligers van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg bieden hulp in de laatste levensfase. Zij bieden, in samenwerking met de professionele zorg, tijd aandacht en ondersteuning. Zowel ’s nachts als overdag.

Aan een ieder in de laatste levensfase en zijn/haar naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ